Ἡ τεχνικὴ ἐξέλιξη καὶ ἡ καλλιτεχνικὴ πρόοδος στοὺς νεολιθικοὺς οἰκισμούς τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ

Τεχνικὴ ἐξέλιξη καὶ καλλιτεχνικὴ πρόοδος

Ἡ τεχνικὴ ἐξέλιξη τοῦ νεολιθικοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἀσφαλῶς μία συνεχής, διαχρονική, μακροχρόνια πορεία. Στηριζόταν σὲ ἀτομικὲς κυρίως, ἄν ὄχι ἀποκλειστικῶς,  πρωτοβουλίες, σὲ πρωτοποριακὲς ἰδέες καὶ σκέψεις φωτισμένων ἀνθρώπων, σὲ ξαφνικὲς ἐμπνεύσεις καὶ τυχαῖες καὶ μεμονωμένες ἀνακαλύψεις. Τέτοια βήματα  προόδου καὶ ἐξέλιξης δὲν μπορεῖ    νὰ ἦταν προνόμια ἀνθρώπων κάποιων μόνο οἰκισμῶν. Παρουσιάζονταν διαχρονικῶς σὲ ὅλους  τοὺς οἰκισμούς, ὄχι βεβαίως τὴν ἴδια ἐποχὴ παντοῦ.    .

Ἡ εὕρεση καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ καταλληλότερου χώματος γιὰ τὴν καλύτερη καὶ ἀνθεκτικότερη ποιότητα τοῦ πηλοῦ, τὸ  κοσκίνισμα καὶ τὸ  καθάρισμα τοῦ χώματος  ἀπὸ πρόσθετα ἀκατάλληλα καὶ ἐπιβλαβῆ ὑλικά, ἡ ἀνάμιξη τοῦ καθαροῦ πηλοῦ μὲ βελτιωτικὰ τῆς ποιότητάς του ὑλικά, ἦταν βήματα προόδου.

Εἶναι μᾶλλον ἀδύνατον νὰ ἐξακριβωθεῖ    σὲ ποιὸν  ἀπὸ τοὺς νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ πρωτοπαρουσιάστηκε τὸ  καθένα  ἀπὸ τὰ βήματα αὐτὰ τῆς προόδου ἤ ἐὰν ἡ κάποια συγκεκριμένη ἀνακάλυψη ἤ  κάποια τεχνικὴ βελτίωσης ἦταν ἔμπνευση καὶ δημιουργία ἐγχώρια τῶν νεολιθικῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς Ἁλμυροῦ ἤ τὴν  διδάχτηκαν ἀπὸ ἄλλους πρωτοπόρους. Διαβάστε περισσότερα