Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Πύρασος».

  1. Ὁ νεολιθικὸς οἰκισμὸς «Πύρασος»

Ἕνας  ἀπὸ τοὺς νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τοῦ Ἁλμυροῦ, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν καὶ ἀναπτύχθηκαν  κατὰ τὴν Ἀρχαιότερη Νεολιθικὴ Ἐποχὴ, ὅπως τὴν καθορίσαμε χρονολογικὰ παραπάνω,  ἤτοι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν  6.700/6.500 περίπου, χρόνων μέχρι, πάλι περίπου, τὴν ἐποχὴ τῶν   5.800/5.600 π.Χ., χρόνων, βρισκόταν στὴ θέση «Πύρασος»,[1] στὴν περιοχὴ  τῆς σημερινῆς  Νέας Ἀγχιάλου.

Ἡ «Πύρασος» εἶναι ἕνας  ἀπὸ τοὺς τέσσερες ἀρχαιότερους καὶ μακροβιότερους νεολιθικοὺς οἰκισμοὺς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Ἁλμυροῦ, ἀφοῦ, ὅπως ἔδειξαν οἱ ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες καὶ ἡ μελέτη τῶν σχετικῶν εὑρημάτων, ὁ οἰκισμὸς ὑπῆρξε συνεχῶς ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότερη Νεολιθικὴ Ἐποχὴ μέχρι καὶ τὸ  τέλος τῆς Τελικῆς  Νεολιθικῆς  καὶ συνέχισε τὴν ὕπαρξή του καὶ  σὲ κατοπινότερες ἐποχές.

Οἱ ἄλλοι τρεῖς μακροβιότεροι οἰκισμοί, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ὑπῆρχαν καὶ δραστηριοποιοῦνταν σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Νεολιθικῆς  Ἐποχῆς, ἀπὸ τὴν ἐποχή, περίπου, τῶν    6.700 χρόνων π.Χ. μέχρι καὶ τὴν ἐποχὴ τῶν 3.100 χρόνων π.Χ., ἦταν ἡ «Ἀϊδινιώτικη Μαγοῦλα», ὁ «Μύλος Βαΐτση» καὶ ἡ «Ἁλμυριώτικη Μαγοῦλα». Διαβάστε περισσότερα