Προβληματισμοὶ ἀπὸ τὴν ἀφάνεια παλαιολιθικῶν καὶ μεσολιθικῶν εὑρημάτων στὴν περιοχῆ τοῦ Ἁλμυροῦ

Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος

 

Προβληματισμοί από την αφάνεια παλαιολιθικών και μεσολιθικών ευρημάτων στην περιοχή Αλμυρού

Βασικό κίνητρο στην επιλογή του θέματός μου, «Προβληματισμοί από την αφάνεια παλαιολιθικών και μεσολιθικών ευρημάτων στην περιοχή Αλμυρού», για ανακοίνωσή του στο Ε΄ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών, ήταν μία έντονη απορία που μου είχε δημιουργηθεί από χρόνια πολλά πριν και που αναθερμαινόταν κάθε τόσο όταν τύχαινε να διαβάζω τα αποτελέσματα κάποιων αρχαιολογικών ερευνών που αναφέρονταν στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Αλμυρού κατά την αρχαιότητα. Διαβάστε περισσότερα