Ἡ φθιωτικὴ πόλις Ἴτωνος

Νικόλαος Ι. Γιαννόπουλος

Η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΙΤΩΝΟΣ

«Ὁ Στράβων λέγει ὅτι ἡ ῎Αλος ἀπέχει τοῦ ᾿Ιτώνου περὶ ἑξήκοντα σταδίους, παρακατιὼν δὲ συγκρίνων ὁ αὐτὸς γωγράφος τὰς ἀποστάσεις μεταξύ Φθιωτίδων Θηβῶν καὶ Ἄλου λέγει ὅτι ἡ τελευταία διέχει Θηβῶν περὶ ἑκατὸν σταδίους. Λαμβάνοντες δὲ ὡς κέντρον τὰ ἐρείπια τῆς Ἄλου καὶ συγκρίνοντες τὴν ἀπόστασιν αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν Θηβῶν καὶ τῆς Ἰτώνου, ὀφείλομεν ἀναζητῆσαι τὴν θέσιν τῆς τελευταίας εἰς θέσιν πλησιεστέραν τῶν Θηβῶν. Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γιαννόπουλος

Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος
Πρόεδρος Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς»

Νικόλαος Γιαννόπουλος

Ανιχνεύοντας την νεότερη ιστορία του Αλμυρού δύσκολα μπορεί να βρεθεί ισχυρότερη και λαμπρότερη προσωπικότητα από αυτήν του Νικόλαου Γιαννόπουλου του Ιωάννου. Η πολύπλευρη δραστηριότητά του, η σημαντικότατη προσφορά του και τα πολυάριθμα δημοσιεύματά του, πολλά από τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπισθεί, καθιστούν αδύνατη την προσπάθεια να περιγραφεί σ΄ ένα σύντομο δημοσίευμα η ζωή και το έργο του. Αποσπασματικές αναφορές μόνο μπορεί να γίνουν. Και αυτό θα τολμήσουμε.. Διαβάστε περισσότερα