Αρχαιολογική Εκδρομή στη Γούρα

Νικόλαος Ι. Γιαννόπουλος  

Έκθεσις αρχαιολογικής εκδρομής υποβληθείσα εις τον κ. Πρόεδρον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας «Όθρυος»1  για την Γούρα και την περιοχή της.

Σχόλια,  σημειώσεις, επεξηγηματικές συμπληρώσεις, προσαρμογή στη σύγχρονη γλώσσα από τον Βίκτωρα Κ. Κοντονάτσιο.

 

Α΄ Δήμος Όθρυος

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 12 Αυγούστου του 1900  πραγματοποίησα εκδρομή στη Γούρα. Η Γούρα έχει την πρώτη της αρχή στον 12ο αιώνα, αφού ο Εβραίος γεωγράφος Βενιαμίν Τουδέλας, ο οποίος περιηγήθηκε την εποχή εκείνη την Ανατολή, για να εξακριβώσει την ύπαρξη Εβραίων, λέει  «βορειότερα της Λαμίας ζουν οι Βλάχοι  [φυλή ληστρική και αγρία] ειδωλολατρική στο θρήσκευμα που μιλάει μια γλώσσα παρόμοια με την ισπανική». Οι Βλάχοι αυτοί, κατοικώντας γύρω από μια πηγή (γούρα στη βλάχικη γλώσσα), ονόμασαν και το χωριό τους Γούρα. Αργότερα, κατά την εποχή της κατάκτησης της Ελλάδας από τους Τούρκους, οι γύρω από την πηγή αυτή Έλληνες συγκατοίκησαν στο ίδιο μέρος επειδή η θέση ήταν οχυρή και έτσι σιγά σιγά αυξανόταν ο πληθυσμός της Γούρας και έφτασε, στις αρχές του αιώνα τούτου, στις 1800 οικογένειες. Διαβάστε περισσότερα