ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

62648684_1189088467930290_4412217403509833728_o           64508174_1189088604596943_6320634719318835200_o

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΟΜΩΝ

Α΄   ΤΟΜΟΣ

1. Βίκτωρ Κων. ΚοντονάτσιοςΠροβληματισμοί από την αφάνεια παλαιολιθικών και μεσολιθικών ευρημάτων στην περιοχή Αλμυρού

2. Βάσω Ροντήρη, Δέσποινα Ευσταθίου, Αρχαιολόγοι επί το έργον: Τα πεπραγμένα μιας οκταετίας

3. Γ. Α. Πίκουλας, Το οικιστικό πλέγμα της Aχαΐας Φθιώτιδος: αποτίμηση γνώσεων και desiderata

4. A. Σαρρής, J.C. Donati, T. Kalaycı, Μανατάκη, Μ., Moffat, I., Cantoro, G., Αργυρίου, Ν., Νίκας, Ν., Ευσταθίου, Σ., Ροντήρη, Β., Αγνουσιώτης, Δ., Ευσταθίου, Δ., Σταμέλου, Ευ., Reinders, R., Stissi, V., Dijkstra, T. & Haymans, E.Αποκαλύπτοντας την αρχαία Άλο μέσω επίγειων και δορυφορικών τεχνικών

5. Βασίλειος Καραχρήστος, Η ανάπλαση της ιστορίας της ελληνιστικής Άλου μέσα από τα ανασκαφικά νομίσματα

6. Ελισάβετ Νικολάου, Αναστασία Παπαθανασίου, Παιδικοί τάφοι Πρωτογεωμετρικής Εποχής από την Άλο

7. Vladimir StissiElon HeymansTamara DijkstraΚαταστροφή και επιβίωση: Αρχαιολογία και Ιστορία στη Μαγούλα Πλατανιώτικη

8. Δημήτρης Αγνουσιώτης, Δέσποινα Ευσταθίου, Βάσω Ροντήρη, Ευαγγελία Σταμέλου, Μαγούλα Πλατανιώτικη: Μύθος και πραγματικότητα

9. Βάσω Ροντήρη, Κωνσταντίνος Βουζαξάκης, Απόστολος Σαρρής, Reinder Reinders, Mies Wijnen, Ευαγγελία Καρίμαλη, Αλμυριώτικη Μαγούλα: Τα «μυστικά» μιας νεολιθικής θέσης

10. Αλέξανδρος-Νεκτάριος Ιω. Βασιλείου-Δαμβέργης, Η σημασία των θαλάσσιων περασμάτων προς τον Β. Ευβοϊκό Κόλπο (Δίαυλος Τρικερίου, Δίαυλος Κνημίδας) από τους μυθικούς χρόνους μέχρι τα μέσα του 5ου αι. π.Χ.

11. Κώστας  Δ. Κετάνης, Ζητήματα αρχαίας αγροτικής οικονομίας στην ύπαιθρο χώρα των Φθιωτίδων Θηβών

12. Σταματία Αλεξάνδρου, Γυάλινα αγγεία από το Νότιο νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών

13. Αγαθή Μπαρτσώκα, Η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι στην περιοχή των Μικροθηβών του Νομού Μαγνησίας

14. Βασίλειος Παππάς, Η Φθιώτιδα στον Λίβιο

15. Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Άγνωστες σελίδες από τη θητεία του Ν. Ι. Γιαννόπουλου ως στελέχους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

16. Δρ Αννίτα Πρασσά, Νικόλαος Γιαννόπουλος (1866-1945): Μια απρόσκλητη «εισβολή» στον ιδιωτικό του χώρο

17. Αιμιλία Καλογιάννη, Εκπαιδευτικά προγράμματα στο «Γιαννοπούλειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού: δημιουργώντας δεσμούς επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα

18. Αικατερίνη Σταμούδη, Αριστέα Παπασταθοπούλου, Αλεξία Υφαντή,Νεκροταφείο ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων στα ερείπια πόλης της Αχαΐας Φθιώτιδας στην παραλία Πελασγίας

19. Λάμπρος Σταυρογιάννης, Οι αρχαιολογικές έρευνες στην ακρόπολη της αρχαίας Μελιταίας

20.Ελένη  Φρούσσου, Η θέση των αρχαίων Φαλάρων – σημερινής Συλίδας – στους προϊστορικούς χρόνους. Πρώτη προσέγγιση

21. Αθανασία Τσόκα, Νεκροταφείο γεωμετρικών χρόνων στη θέση «Τσικρίκα» ή «Άγιος Κήρυκος» στη Στυλίδα

22. Μαρία Χ. Χάδου, Επιγραφικές μαρτυρίες για τους ναοποιούς, τους αργυρολόγους και τις οικονομικές εισφορές των Θεσσαλών και των Αχαιών Φθιωτών για την ανοικοδόμηση του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς

23. Κλεάνθη (Κλειώ) Νικ. Πατεράκη, Ο Φαρσάλιος Ολυμπιονίκης Αγίας

24. Δήμητρα Ρουσιώτη, Προκαταρκτική Μελέτη του υλικού από τις ανασκαφές  υπό τον Ν. Βερδελή των θολωτών τάφων στη Γρίτσα Πτελεού και τους Αγίους Θεοδώρους

25. Πασχάλης Σταντζούρης, Το ενετικό κάστρο του Πτελεού. Η ιστορία του μέσα στους αιώνες και οι προοπτικές ανάδειξής του

26. Ιωάννης Δ. Βαραλής, Θωράκιο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού

27. Γεώργιος Αθ. Κλήμος, Προσρήσεις, ευχές και ασπασμοί κατά τη γλώσσα των αρχαίων από Χειρόγραφο Κώδικα της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς».

28.    Παρασκευή Ι. Μαρκάκη, Ένα πιθανό έργο του Λύσανδρου Κανταντζόγλου: Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτἠρος στην Αμαλιάπολη (Μιτζέλα). 

29. Δημήτριος Γούσιος, Πρόδρομος Μαρδάκης, Ιωάννης Φαρασλής, Η διαδρομὴ Φάρσαλα – Αλμυρός του 1809: χαρτογραφική και τυπιακή αποτύπωση μέσα από τις περιγραφές του Leake.

30. Ελένη Μαράντου, Τεχνικὲς των θεών στα χέρια των ανθρώπων: Μάγια και γιατροσόφια στους μύθους της Θεσσαλικής Γης.

31. Νικόλαος Παύλου, Συμβολή στο ζήτημα των σχέσεων της πόλεως της Αχαϊας Φθιώτιδας Λάρισας Κρεμαστής με τον ομηρικό ἠρωα Αχιλλέα.

                                                                                                                          

Β΄  ΤΟΜΟΣ

32. Απόστολος  Δ. Παπαθανασίου, Το Καταλανικό Δουκάτο των Αθηνών-Θηβών  και η εξαρτημένη Κομητεία της Δημητριάδας (DEMITRA) στον ύστερο Μεσαίωνα, 1320-1390.

33. Ἀχιλλεὺς Γ. Λαζάρου, Μάγνητες διάσημοι πέραν τοῦ Δουνάβεως αγνοημένοι στην κοιτίδα τους

34. Σολομών Μαρσέλ, Η παρουσία των Εβραίων στην ευρύτερη περιοχή των Φθιωτίδων Θηβών και της χερσαίας Μαγνησίας έως την ενσωμάτωσή της στο νεοελληνικό κράτος

35. Αριστείδης  Ν. Σφέικος, Θεόδωρος  Α. Νημάς, Το γεωγραφικο-κοινωνικό καθεστώς και η γεωλογική δομή της περιοχής Όθρυoς – Αλμυρού το 1893. Εντυπώσεις και περιγραφή της περιήγησης του Γερμανού καθηγητή φυσικογεωγραφίας Alfred Philippson

36. Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη – Τσαμανή,  Ο Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αλμυρού, ο πρώτος εν Ελλάδι, κατά την δεκαετία 1940-1950, μέσα από τα σωζόμενα αρχεία του

37. Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, Παρατηρήσεις στον λαϊκό πολιτισμό της περιοχής Αλμυρού με βάση επιτόπιες έρευνες

38. Φανή Καλοκαιρινού, Η συμβολική διάσταση της γυναικείας παραδοσιακής ενδυμασίας: η περίπτωση της τσούκνας ανατολικής Ρωμυλίας

39. Γιώργος Β. Νικολάου, Οικονομία και κοινωνία της περιοχής Αλμυρού την περίοδο 1854-1881, σύμφωνα με ανέκδοτη γαλλική προξενική αλληλογραφία

40. Κύριλλος Νικολάου, Πληροφορίες για την πολιτική, θρησκευτική και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στην περιοχή του Αλμυρού και, γενικά σ’ όλη τη Θεσσαλία από ανέκδοτο υπόμνημα του υποπρόξενου της Γαλλίας στο Βόλο B. de Tramasure (Δεκέμβριος 1855)

41. Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Ο Ελισαίος Γιανίδης στη σχολή του Αϊδινίου

42. Αγγελική Νικολάου, «…διδακτήριον μονοταξίου τύπου, μονώροφον, λιθόκτιστον και κεραμοσκεπές»: το Δημοτικό Σχολείο Μικροθηβών (1902-2011) μέσα από το αρχείο του.

43. Δημήτρης Παλιούρας, Η αποκατάσταση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης

44. Στέφανος Πίος,  Ιστορία του 2ου Δημοτικού σχολείου Αλμυρού.Χρονολόγιο ιδρύσεως και προαγωγής του Σχολείου

45. Δρ. Απόστολος Ν. Ζαχαρός, Ο Οσιομάρτυς Γεδεών από την Κάπουρνα και η Μονή Κάτω Ξενιάς (Συμβολή στην τιμή του Αγίου Γεδεών στη Μαγνησία).

46. Γρηγόρης Στουρνάρας, «…γέροντες, Πλατανιώτες, Σιρπιώτες και Κοφφιώτες και επήληπα χορήα: πρὠσκεινούμεν.» Η παρουσία του Αλή Πασά και η εδραίωση της κυριαρχίας  του στην περιοχή του Αλμυρού

47. Κώστας Σπανός, Το πρόβλημα δύο κοινοτικών λιβαδιών της Σούρπης το 1837 (Τρία ανέκδοτα έγγραφα) 

48. Γεώργιος Τσολάκης, Σελίδες από την πολιτική ιστορία της περιφερείας Αλμυρού Α. Όταν η Αμαλιάπολη εξέλεγε βουλευτές: Γεώργιος Γριζάνος  – Κωνσταντίνος Καλαμίδας. Η διαδικασία και το παρασκήνιο της εκλογής τους. Β. Το χρονικό των βουλευτικών εκλογών των ετών 1928 και 1930 στην Επαρχία  Αλμυρού.

49. Κώστας Μάγος, «Δύσκολα τα χρόνια, καλοί οι άνθρωποι…». Αφηγήσεις μιας ‘ξένης’ οδοντιάτρου στον Αλμυρό την περίοδο 1949-1950

50. Χριστίνα Βαμβούρη-Δημάκη, Βασίλης Μεσσής, Όψεις της καθημερινότητας στην περιοχή του Αλμυρού στη δεκαετία του ’20, όπως καταγράφονται στον Τύπο

51. Δρ. Νίκος Τζαφλέρης,  Ο Αλμυρός υπό ιταλική κατοχή. Η Αντίσταση και η πολιτική των αντιποίνων (1941-1943)

52. Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης – Χαρίλαος Κ. Καραγκούνης, Ο Βυζαντινός Εκκλησιαστικός Μελουργός Λέων Αλμυριώτης. Μια πρώτη απόπειρα συνδέσεώς του με τον Αλμυρό Μαγνησίας

53. Ανδρέας Ιωακείμ, O μητροπολίτης Νέων Πατρών (Υπάτης) Γερμανός ο μελωδός. «Σκοτεινά» σημεία του βίου του

54. Γιώργος Κοντομήτρος, Ο Κώστας Καλαντζής και η σχέση του με την Όθρυ

55. Δημήτριος Θ. Νάτσιος, Σπαρτιώτες θεριστάδες στον κάμπο του Αλμυρού την περίοδο του Μεσοπολέμου

56. Ἰωάννης Παναγ. Συρεγγέλας, Ἀπόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Θεολόγος – Καθηγητής, 1900 – 1983

57. Βασιλεία Γιασιράνη, Τα ηρώα της περιοχής του Αλμυρού σημεία αναφοράς εθνικών – τοπικών γεγονότων και προω προβολής της γλυπτικής τέχνης

58. Μαθητές Γυμνασίου Σούρπης, (Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Σπανός), Πέντε ιστορικές έρευνες στην περιοχή  Σούρπης.

3/ΉΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

3/ΉΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού ‘ΟΘΡΥΣ’ διοργανώνει  μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τριήμερη εκδρομή στις  28 – 29 – 30 Ιουνίου 2019.

Το πρόγραμμα συνοπτικά έχει ως εξής :

1η ημέρα, Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019  : Αλμυρός– Ναύπλιο – Επίδαυρος.  Παρακολούθηση, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, της θεατρικής παράστασης ΟΡΕΣΤΕΙΑ του Αισχύλου με την Τριλογία Αγαμέμνων,  Χοηφόροι και Ευμενίδες, από το Εθνικό Θέατρο.

Διανυκτέρευση στο Ναύπλιο.

2η ημέρα, Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 : Ναύπλιο, Διακοπτό, Καλάβρυτα, Σπήλαιο Λιμνών. Διανυκτέρευση στα Καλάβρυτα.

3η ημέρα, Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 : Ι. Μονή Αγίας Λαύρας, Μνημείο Πεσόντων, Ι. Μονή Μεγάλου  Σπηλαίου. Επιστροφή στον Αλμυρό.

Η τιμή συμμετοχής είναι 170 €.

Περιλαμβάνονται:

  • Η μετακίνηση με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
  • Δύο (2) διανυκτερεύσεις (στο Ναύπλιο και στα Καλάβρυτα) σε ξενοδοχεία με πλήρες πρωινό.
  • Το εισιτήριο Α΄ θέσης στην παράσταση.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, (και για περισσότερες λεπτομέρειες),  παρακαλούνται  να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, στον κ. Γιώργο Λασκαρίδη (τηλ. 6974109465), την κ. Χρυσούλα Κοντογεωργάκη (τηλ. 2422024082), την κ. Βούλα Ζώη (τηλ. 6976011863), ή σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ ,  καθώς και στο πρακτορείο της κ. Μίνας Τελκή (τηλ. 24220 29710).

Επειδή τα ξενοδοχεία και τα εισιτήρια του θεάτρου προπληρώνονται, με τη δήλωση συμμετοχής απαιτείται προκαταβολή 80€ .

Διευκρινίζεται ότι στην εκδρομή μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη της Φιλαρχαίου.

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή το απόγευμα, στις 2 Ιουνίου 2019,  ο κύκλος των 10 δίωρων μαθημάτων της Τοπικής Ιστορίας του Αλμυρού και της περιοχής του. Στο τελευταίο αυτό μάθημα παρουσιάσθηκε η περιοχή Αλμυρού κατά τα νεώτερα χρόνια,  από τις αρχές του αιώνα έως ως τον Πόλεμο του 1940 και την Κατοχή.

Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον δίωρο μέσα στο οποίο έγινε και ομαδική φωτογράφιση όλων, των μελών του Δ. Σ. της Φιλαρχαίου και όσων παρακολούθησαν τα μαθήματα. Στο τέλος απονεμήθηκαν οι βεβαιώσεις συμμετοχής στα μαθήματα. Η όλη εκδήλωση έκλεισε με κέρασμα προς όλους εκ μέρους του Δ. Σ.

Τα 10 δίωρα μαθήματα έγιναν από τον πρόεδρο της Φιλαρχαίου κ. Βίκτωρα Κοντονάτσιο. Όλοι όσοι συμμετείχαν ευχαρίστησαν και συγχάρηκαν θερμά τόσο τον πρόεδρο, όσο και όλα τα μέλη του Δ. Σ. για την πολύτιμη αυτή πνευματική προσφορά τους, και ζήτησαν να συνεχισθούν τα μαθήματα από Σεπτέμβριο.

Προγραμματίσθηκε  επίσης για την Κυριακή,  9 Ιουλίου, το πρωί, στις 11.30, να επισκεφθούν το Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, έργο της Φιλαρχαίου Εταιρείας, ως επιστέγασμα όλης της σειράς μαθημάτων.

Τ.Ι.3 Τ.Ι.2 Τ.Ι.1

 

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2019 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΦΙΛΑΡΧAΙΟΣ

 

Η πρώτη εκδήλωση της Φιλαρχαίου Εταιρείας για το 2019  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα των εκδηλώσεών της , την Κυριακή 27 Ιανουαρίου και ώρα 6 μ.μ. , με την κοπή της εορταστικής βασιλόπιτας για το νέο έτος .

Θα ακολουθήσει, μετά από ένα μικρό διάλειμμα, η έναρξη των μαθημάτων της τοπικής μας ιστορίας , για όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή. Πρόκειται για ένα σεμινάριο 10 μαθημάτων που θα ολοκληρωθεί στα τέλη της άνοιξης του 2019.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Δ.Σ. της Φιλαρχαίου να υποδεχθεί τα μέλη και τους φίλους της στην εναρκτήρια εκδήλωση του συλλόγου για το 2019, στον φιλόξενο χώρο των γραφείων της.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΟΘΡΥΣ»
Στις 3/1/2019, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού αποφασίστηκαν τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο .
1. Η κοπή της «βασιλόπιτας» του νέου έτους 2019 θα γίνει στα Γραφεία μας (Αγίας Βαρβάρας 4, Αλμυρός) την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019, ώρα 6 απογευματινή.
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν. Προσκεκλημένοι είναι όλα τα μέλη και οι φίλοι της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.
ΘΕΜΑ 2ο.
2. Την ίδια ημέρα, μετά την κοπή της «βασιλόπιτας» και την λήξη της σχετικής εκδήλωσης, θα γίνει η επίσημη έναρξη των δέκα δίωρων μαθημάτων τοπικής ιστορίας του Αλμυρού και το πρώτο μάθημα.

Το δεύτερο θέμα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ήδη έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στη σειρά των δέκα αυτών μαθημάτων και όσοι θα δηλώσουν την σχετική επιθυμία τους μέχρι την ημέρα έναρξης.
Τα μαθήματα τοπικής ιστορίας θα γίνονται κάθε δεύτερη Κυριακή, σε ώρες που θα ρυθμίζονται αναλόγως της εποχής, με το εξής πρόγραμμα:
Α. Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2017: 1ο Μάθημα:
Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗς ΑΛΜΥΡΟΥ..
Β. Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2017: 2ο Μάθημα:
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ..
Γ. Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2017: 3ο Μάθημα:
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ..
Δ. Κυριακή, 10 Μαρτίου 2017: 4ο Μάθημα:
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ.
Ε. Κυριακή, 24 Μαρτίου 2017: 5ο Μάθημα:
ΟΙ ΔΥΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΛΜΥΡΟΊ. .
ΣΤ. Κυριακή, 7 Απριλίου 2017, 6ο Μάθημα:
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (Α΄ ΜΕΡΟΣ).
Ζ. Κυριακή, 21 Απριλίου 2017: 7ο Μάθημα:
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (Β΄ ΜΕΡΟΣ).
Η. Κυριακή, 5 Μαΐου 2017, 8ο Μάθημα:
ΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ..
Θ. Κυριακή, 19 Μαΐου 2017, 9ο Μάθημα:
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ.
Ι. Κυριακή, 2 Ιουνίου 2017, 10ο Μάθημα:
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ..

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η Φιλάρχαιος Εταιρεία θα ξεκινήσει, από το νέο έτος, μαθήματα Τοπικής Ιστορίας, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούν άτομα όλων των ηλικιών, ανεξαρτήτως μορφώσεως. Λεπτομερής ανακοίνωση θα γίνει μετά τις γιορτές. Μπορούν να γίνονται δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΟΘΡΥΣ»

Λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας ιδρύθηκε στον Αλμυρό ένα σωματείο με βασικό στόχο την διάσωση των αρχαιοτήτων, όσων είχαν απομείνει μετά την μακραίωνη σκλαβιά. Αλλά και όσων κινδύνευαν από την άγνοια και αδιαφορία των ντόπιων. Ήταν η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού ΟΘΡΥΣ η οποία μέχρι σήμερα εξακολουθεί  να δραστηριοποιείται να προσφέρει στην περιοχή της Μαγνησίας πάνω σε θέματα πολιτισμού, κυρίως  αρχαιολογίας , ιστορίας, λαογραφίας. Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΛΟ (Πλατανιώτικη Μαγούλα)  

Την Τετάρτη, στις 18 Ιουλίου 2018 η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού ΟΘΡΥΣ σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Μαγνησίας οργάνωσε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κλασικής Άλου, στην Πλατανιώτικη Μαγούλα. Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΚΗ ΜΑΓΟΥΛΑ

Την Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018 η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού σε συνεργασία με την ΕΦΑ Μαγνησίας οργανώνει επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κλασικής Άλου, στην Πλατανιώτικη Μαγούλα. Εκεί πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες ανασκαφές από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ολλανδική Αρχαιολογική Σχολή Διαβάστε περισσότερα