Ιστορικό των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών

 

του Βίκτωρος Κων. Κοντονάτσιου

Τα Συνέδρια Αλμυριώτικων Σπουδών

Το Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών που πραγματοποιείται από 14 – 16 Οκτωβρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού είναι το Ε΄ κατά σειρά με τον τίτλο αυτό παρόμοιο συνέδριο.

Η σημαντικότητα των Συνεδρίων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι αναδεικνύουν μία μικρή,  ασήμαντη και περιθωριακή γεωργική περιοχή, η οποία δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ στη γενική ιστορία της Ελλάδας, σε μια περιοχή, που παρά την φαινομενική της αφάνεια, έχει και αυτή μεγάλο σημαντικό παρελθόν, έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, έχει πανάρχαια ιστορίας και πλούσιο υλικό για λαογραφικές μελέτες και έρευνες.

Στις τέσσερες σχεδόν χιλιάδες σελίδες που καλύπτουν τα Πρακτικά των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών έχουν μέχρι τώρα δημοσιευθεί εκατοντάδες πρωτότυπων και ενδιαφερόντων θεμάτων. Όταν πριν από είκοσι πέντε χρόνια υποβαλλόταν η ιδέα της πραγματοποίησης ενός Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών προβλήθηκε η ένσταση από όσους έπρεπε να εγκρίνουν την πρόταση:  «Και τι το ενδιαφέρον έχει η περιοχή του Αλμυρού ώστε να κάνουμε Συνέδριο; Και ποιος και για ποιο θέμα να μιλήσει;».

Ωστόσο, μετά την πραγματοποίηση του Α΄ Συνεδρίου με τα πολλά και ενδιαφέροντα που παρουσιάστηκαν σ’  αυτό και ιδίως μετά την δημοσίευση των Πρακτικών του, στα οποία τα θέματα που παρουσιάσθηκαν προφορικώς κατά την διάρκεια του Συνεδρίου πήραν την αναπτυγμένη, πληρέστερη και τεκμηριωμένη μορφή τους, το μεμονωμένο ενδιαφέρον των αρχικώς ελάχιστων για την ιστορία, την αρχαιολογία και την λαογραφία της περιοχής του Αλμυρού έγινε γενικότερο και ζωηρότερο. Προβαλλόταν όμως η απορία «Καλά, υπάρχουν και άλλα θέματα που αναφέρονται σ’ αυτόν τον τόπο;»

Χρειάστηκε έτσι να γίνει και το Β΄, να συνεχισθεί η ίδια προσπάθεια με το Γ΄ και να ακολουθήσει και το Δ΄ και να φανεί όλο και περισσότερο καθαρά, όλο και περισσότερα πειστικά ότι όχι μόνο υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που μπορεί αλλά και πρέπει να ερευνηθούν αλλά και ότι το κάθε θέμα που αναπτυσσόταν δημιουργούσε νέες πτυχές που άξιζε να ερευνηθούν και να μελετηθούν.

Έτσι δημιουργούνταν κίνητρα και για άλλους ερευνητές που συνεχώς σκύβουν και μελετούν σχετικά ζητήματα αλλά και προβλήματα της ιστορίας της περιοχής του Αλμυρού, τα οποία χρειάζονται λύσεις οι οποίες λύσεις για να δοθούν πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν και να ερευνήσουν.

Η καλή, προσεκτική και επιμελημένη οργάνωση των συνεδρίων αυτών, η ευγενική συμπεριφορά των οργανωτικών επιτροπών των συνεδρίων προς τους εισηγητές και ομιλητές, η επιμελημένη έκδοση των Πρακτικών, η έκδοση ειδικών ανατύπων για την ατομική εργασία του κάθε ομιλητή και η προσεγμένη φιλοξενία των εισηγητών έκαναν γνωστά τα Συνέδρια αυτά αλλά και τον ίδιο τον Αλμυρό και την ιστορία του. Έτσι φτάσαμε στο σημείο πριν ακόμα ανακοινωθεί επισήμως η διοργάνωση του Συνεδρίου να σπεύδουν από όλα τα μέρη να δηλώσουν συμμετοχή.

Και είναι πολύ συγκινητικό αλλά ταυτόχρονα και κάτι που γεννά πολλές υποχρεώσεις και δημιουργεί αίσθηση μεγάλου βάρους, μεγάλου χρέους, για τους υπεύθυνους των συνεδρίων αυτών να δέχονται τηλέφωνα και αιτήσεις από την Μακεδονία, από την  Κρήτη, από τα πιο μακρινά μέρη από εντελώς άγνωστα πρόσωπα τα οποία ζητούν να έρθουν στον εντελώς άγνωστό τους Αλμυρό και να μιλήσουν γι’ αυτόν, για κάποιο θέμα του Αλμυρού. Να ζητούν πληροφορίες από την Άγκυρα της Τουρκίας για τις τουρκικές επιγραφές για τις οποίες μίλησε κάποιος στον Αλμυρό.

Και είναι ιδιαιτέρως συγκλονιστικό το γεγονός αυτό στο οποίο οδήγησε η άριστη φήμη και η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών όταν θυμάσαι ότι πριν από είκοσι πέντε χρόνια, όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο θεσμός αυτός, στο Α΄  Συνέδριο, κάποιος μπέρδεψε το «Αλμυριώτικων» Σπουδών  και το νόμισε «Αλλημεριώτικων» και ότι επομένως αφορούσε την «Άλλη Μεριά» του Βόλου και όταν θυμάσαι κάποια άλλη κυρία που ζητούσε να μιλήσει στο Συνέδριο αλλά που την οδό «Ανθίμου Γαζή» του Βόλου την μετέτρεψε σε οδό «Ανθή   Μουγαζή», ρωτώντας να μάθει ποια είναι αυτή η Ανθή  Μουγαζή.

Καθένα από τα Συνέδρια Αλμυριώτικων Σπουδών έχει και την ιδιαίτερη ταυτότητά του, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έμβλημα, το «Σήμα» του. Θα κλείσουμε το σημείωμά μας αυτό παραθέτοντας τα πέντε «Σήματα» των πέντε Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών.

Το Α΄ Συνέδριο είχε ως σήμα του το «Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού».

image001Το Β΄ Συνέδριο είχε σήμα το αποτύπωμα μιας πήλινης σφραγίδας που βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Ζερελίων, με εντελώς άγνωστα και δυσερμήνευτα σύμβολα, για την ερμηνεία των οποίων κλήθηκαν να ασχοληθούν οι μελλοντικοί εισηγητές των Συνεδρίων. Μέχρι, ωστόσο, και Ε΄ Συνέδριο ερμηνευτής του σήματος αυτού δεν βρέθηκε.

image003

Το Γ΄ Συνέδριο είχε ως σήμα πάλι το αποτύπωμα μιας άλλης πήλινης σφραγίδας με επίσης δυσερμήνευτο περιεχόμενο. Επειδή, όμως το Γ΄ Συνέδριο πραγματοποιήθηκε το έτος 2000 κατά το οποίο εορτάζονταν τα δύο χιλιάδες χρόνια Χριστιανισμού, «αποφασίστηκε» από την Οργανωτική Επιτροπή οι δύο «σταυροί με τις οφιοειδείς ουρές» να παριστάνουν αδελφωμένες τις δύο χιλιετίες του Χριστιανισμού.  image005

Το σήμα του Δ΄ Συνεδρίου είναι η εικόνα ενός νομίσματος της Άλου που παριστάνει στην εμπρόσθια πλευρά του τον Φρίξο πάνω στο χρυσόμαλλο κριάρι και πάνω τη λέξη ΑΛΕΩΝ. Είναι νόμισμα των Αλέων, των κατοίκων της Άλου (ονομαστική:  Αλείς, γενική: Αλέων).

image007

 

Το σήμα του Ε΄ Συνεδρίου είναι ένα μαρμάρινο σκαλιστό «οικόσημο» που ήταν εντοιχισμένο στο σπίτι ενός Γάλλου Δούκα, κατοίκου του παραλιακού Βυζαντινού Αλμυρού.

%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf-%ce%b5%ce%84%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85