ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

62648684_1189088467930290_4412217403509833728_o           64508174_1189088604596943_6320634719318835200_o

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΟΜΩΝ

Α΄   ΤΟΜΟΣ

1. Βίκτωρ Κων. ΚοντονάτσιοςΠροβληματισμοί από την αφάνεια παλαιολιθικών και μεσολιθικών ευρημάτων στην περιοχή Αλμυρού

2. Βάσω Ροντήρη, Δέσποινα Ευσταθίου, Αρχαιολόγοι επί το έργον: Τα πεπραγμένα μιας οκταετίας

3. Γ. Α. Πίκουλας, Το οικιστικό πλέγμα της Aχαΐας Φθιώτιδος: αποτίμηση γνώσεων και desiderata

4. A. Σαρρής, J.C. Donati, T. Kalaycı, Μανατάκη, Μ., Moffat, I., Cantoro, G., Αργυρίου, Ν., Νίκας, Ν., Ευσταθίου, Σ., Ροντήρη, Β., Αγνουσιώτης, Δ., Ευσταθίου, Δ., Σταμέλου, Ευ., Reinders, R., Stissi, V., Dijkstra, T. & Haymans, E.Αποκαλύπτοντας την αρχαία Άλο μέσω επίγειων και δορυφορικών τεχνικών

5. Βασίλειος Καραχρήστος, Η ανάπλαση της ιστορίας της ελληνιστικής Άλου μέσα από τα ανασκαφικά νομίσματα

6. Ελισάβετ Νικολάου, Αναστασία Παπαθανασίου, Παιδικοί τάφοι Πρωτογεωμετρικής Εποχής από την Άλο

7. Vladimir StissiElon HeymansTamara DijkstraΚαταστροφή και επιβίωση: Αρχαιολογία και Ιστορία στη Μαγούλα Πλατανιώτικη

8. Δημήτρης Αγνουσιώτης, Δέσποινα Ευσταθίου, Βάσω Ροντήρη, Ευαγγελία Σταμέλου, Μαγούλα Πλατανιώτικη: Μύθος και πραγματικότητα

9. Βάσω Ροντήρη, Κωνσταντίνος Βουζαξάκης, Απόστολος Σαρρής, Reinder Reinders, Mies Wijnen, Ευαγγελία Καρίμαλη, Αλμυριώτικη Μαγούλα: Τα «μυστικά» μιας νεολιθικής θέσης

10. Αλέξανδρος-Νεκτάριος Ιω. Βασιλείου-Δαμβέργης, Η σημασία των θαλάσσιων περασμάτων προς τον Β. Ευβοϊκό Κόλπο (Δίαυλος Τρικερίου, Δίαυλος Κνημίδας) από τους μυθικούς χρόνους μέχρι τα μέσα του 5ου αι. π.Χ.

11. Κώστας  Δ. Κετάνης, Ζητήματα αρχαίας αγροτικής οικονομίας στην ύπαιθρο χώρα των Φθιωτίδων Θηβών

12. Σταματία Αλεξάνδρου, Γυάλινα αγγεία από το Νότιο νεκροταφείο των Φθιωτίδων Θηβών

13. Αγαθή Μπαρτσώκα, Η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι στην περιοχή των Μικροθηβών του Νομού Μαγνησίας

14. Βασίλειος Παππάς, Η Φθιώτιδα στον Λίβιο

15. Αργυρούλα Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Άγνωστες σελίδες από τη θητεία του Ν. Ι. Γιαννόπουλου ως στελέχους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

16. Δρ Αννίτα Πρασσά, Νικόλαος Γιαννόπουλος (1866-1945): Μια απρόσκλητη «εισβολή» στον ιδιωτικό του χώρο

17. Αιμιλία Καλογιάννη, Εκπαιδευτικά προγράμματα στο «Γιαννοπούλειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού: δημιουργώντας δεσμούς επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα

18. Αικατερίνη Σταμούδη, Αριστέα Παπασταθοπούλου, Αλεξία Υφαντή,Νεκροταφείο ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων στα ερείπια πόλης της Αχαΐας Φθιώτιδας στην παραλία Πελασγίας

19. Λάμπρος Σταυρογιάννης, Οι αρχαιολογικές έρευνες στην ακρόπολη της αρχαίας Μελιταίας

20.Ελένη  Φρούσσου, Η θέση των αρχαίων Φαλάρων – σημερινής Συλίδας – στους προϊστορικούς χρόνους. Πρώτη προσέγγιση

21. Αθανασία Τσόκα, Νεκροταφείο γεωμετρικών χρόνων στη θέση «Τσικρίκα» ή «Άγιος Κήρυκος» στη Στυλίδα

22. Μαρία Χ. Χάδου, Επιγραφικές μαρτυρίες για τους ναοποιούς, τους αργυρολόγους και τις οικονομικές εισφορές των Θεσσαλών και των Αχαιών Φθιωτών για την ανοικοδόμηση του ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς

23. Κλεάνθη (Κλειώ) Νικ. Πατεράκη, Ο Φαρσάλιος Ολυμπιονίκης Αγίας

24. Δήμητρα Ρουσιώτη, Προκαταρκτική Μελέτη του υλικού από τις ανασκαφές  υπό τον Ν. Βερδελή των θολωτών τάφων στη Γρίτσα Πτελεού και τους Αγίους Θεοδώρους

25. Πασχάλης Σταντζούρης, Το ενετικό κάστρο του Πτελεού. Η ιστορία του μέσα στους αιώνες και οι προοπτικές ανάδειξής του

26. Ιωάννης Δ. Βαραλής, Θωράκιο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού

27. Γεώργιος Αθ. Κλήμος, Προσρήσεις, ευχές και ασπασμοί κατά τη γλώσσα των αρχαίων από Χειρόγραφο Κώδικα της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς».

28.    Παρασκευή Ι. Μαρκάκη, Ένα πιθανό έργο του Λύσανδρου Κανταντζόγλου: Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτἠρος στην Αμαλιάπολη (Μιτζέλα). 

29. Δημήτριος Γούσιος, Πρόδρομος Μαρδάκης, Ιωάννης Φαρασλής, Η διαδρομὴ Φάρσαλα – Αλμυρός του 1809: χαρτογραφική και τυπιακή αποτύπωση μέσα από τις περιγραφές του Leake.

30. Ελένη Μαράντου, Τεχνικὲς των θεών στα χέρια των ανθρώπων: Μάγια και γιατροσόφια στους μύθους της Θεσσαλικής Γης.

31. Νικόλαος Παύλου, Συμβολή στο ζήτημα των σχέσεων της πόλεως της Αχαϊας Φθιώτιδας Λάρισας Κρεμαστής με τον ομηρικό ἠρωα Αχιλλέα.

                                                                                                                          

Β΄  ΤΟΜΟΣ

32. Απόστολος  Δ. Παπαθανασίου, Το Καταλανικό Δουκάτο των Αθηνών-Θηβών  και η εξαρτημένη Κομητεία της Δημητριάδας (DEMITRA) στον ύστερο Μεσαίωνα, 1320-1390.

33. Ἀχιλλεὺς Γ. Λαζάρου, Μάγνητες διάσημοι πέραν τοῦ Δουνάβεως αγνοημένοι στην κοιτίδα τους

34. Σολομών Μαρσέλ, Η παρουσία των Εβραίων στην ευρύτερη περιοχή των Φθιωτίδων Θηβών και της χερσαίας Μαγνησίας έως την ενσωμάτωσή της στο νεοελληνικό κράτος

35. Αριστείδης  Ν. Σφέικος, Θεόδωρος  Α. Νημάς, Το γεωγραφικο-κοινωνικό καθεστώς και η γεωλογική δομή της περιοχής Όθρυoς – Αλμυρού το 1893. Εντυπώσεις και περιγραφή της περιήγησης του Γερμανού καθηγητή φυσικογεωγραφίας Alfred Philippson

36. Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη – Τσαμανή,  Ο Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αλμυρού, ο πρώτος εν Ελλάδι, κατά την δεκαετία 1940-1950, μέσα από τα σωζόμενα αρχεία του

37. Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη, Παρατηρήσεις στον λαϊκό πολιτισμό της περιοχής Αλμυρού με βάση επιτόπιες έρευνες

38. Φανή Καλοκαιρινού, Η συμβολική διάσταση της γυναικείας παραδοσιακής ενδυμασίας: η περίπτωση της τσούκνας ανατολικής Ρωμυλίας

39. Γιώργος Β. Νικολάου, Οικονομία και κοινωνία της περιοχής Αλμυρού την περίοδο 1854-1881, σύμφωνα με ανέκδοτη γαλλική προξενική αλληλογραφία

40. Κύριλλος Νικολάου, Πληροφορίες για την πολιτική, θρησκευτική και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στην περιοχή του Αλμυρού και, γενικά σ’ όλη τη Θεσσαλία από ανέκδοτο υπόμνημα του υποπρόξενου της Γαλλίας στο Βόλο B. de Tramasure (Δεκέμβριος 1855)

41. Χαράλαμπος Γ. Χαρίτος, Ο Ελισαίος Γιανίδης στη σχολή του Αϊδινίου

42. Αγγελική Νικολάου, «…διδακτήριον μονοταξίου τύπου, μονώροφον, λιθόκτιστον και κεραμοσκεπές»: το Δημοτικό Σχολείο Μικροθηβών (1902-2011) μέσα από το αρχείο του.

43. Δημήτρης Παλιούρας, Η αποκατάσταση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης

44. Στέφανος Πίος,  Ιστορία του 2ου Δημοτικού σχολείου Αλμυρού.Χρονολόγιο ιδρύσεως και προαγωγής του Σχολείου

45. Δρ. Απόστολος Ν. Ζαχαρός, Ο Οσιομάρτυς Γεδεών από την Κάπουρνα και η Μονή Κάτω Ξενιάς (Συμβολή στην τιμή του Αγίου Γεδεών στη Μαγνησία).

46. Γρηγόρης Στουρνάρας, «…γέροντες, Πλατανιώτες, Σιρπιώτες και Κοφφιώτες και επήληπα χορήα: πρὠσκεινούμεν.» Η παρουσία του Αλή Πασά και η εδραίωση της κυριαρχίας  του στην περιοχή του Αλμυρού

47. Κώστας Σπανός, Το πρόβλημα δύο κοινοτικών λιβαδιών της Σούρπης το 1837 (Τρία ανέκδοτα έγγραφα) 

48. Γεώργιος Τσολάκης, Σελίδες από την πολιτική ιστορία της περιφερείας Αλμυρού Α. Όταν η Αμαλιάπολη εξέλεγε βουλευτές: Γεώργιος Γριζάνος  – Κωνσταντίνος Καλαμίδας. Η διαδικασία και το παρασκήνιο της εκλογής τους. Β. Το χρονικό των βουλευτικών εκλογών των ετών 1928 και 1930 στην Επαρχία  Αλμυρού.

49. Κώστας Μάγος, «Δύσκολα τα χρόνια, καλοί οι άνθρωποι…». Αφηγήσεις μιας ‘ξένης’ οδοντιάτρου στον Αλμυρό την περίοδο 1949-1950

50. Χριστίνα Βαμβούρη-Δημάκη, Βασίλης Μεσσής, Όψεις της καθημερινότητας στην περιοχή του Αλμυρού στη δεκαετία του ’20, όπως καταγράφονται στον Τύπο

51. Δρ. Νίκος Τζαφλέρης,  Ο Αλμυρός υπό ιταλική κατοχή. Η Αντίσταση και η πολιτική των αντιποίνων (1941-1943)

52. Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης – Χαρίλαος Κ. Καραγκούνης, Ο Βυζαντινός Εκκλησιαστικός Μελουργός Λέων Αλμυριώτης. Μια πρώτη απόπειρα συνδέσεώς του με τον Αλμυρό Μαγνησίας

53. Ανδρέας Ιωακείμ, O μητροπολίτης Νέων Πατρών (Υπάτης) Γερμανός ο μελωδός. «Σκοτεινά» σημεία του βίου του

54. Γιώργος Κοντομήτρος, Ο Κώστας Καλαντζής και η σχέση του με την Όθρυ

55. Δημήτριος Θ. Νάτσιος, Σπαρτιώτες θεριστάδες στον κάμπο του Αλμυρού την περίοδο του Μεσοπολέμου

56. Ἰωάννης Παναγ. Συρεγγέλας, Ἀπόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Θεολόγος – Καθηγητής, 1900 – 1983

57. Βασιλεία Γιασιράνη, Τα ηρώα της περιοχής του Αλμυρού σημεία αναφοράς εθνικών – τοπικών γεγονότων και προω προβολής της γλυπτικής τέχνης

58. Μαθητές Γυμνασίου Σούρπης, (Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Σπανός), Πέντε ιστορικές έρευνες στην περιοχή  Σούρπης.