Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «ΟΘΡΥΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «ΟΘΡΥΣ», το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2023, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 10 Νοεμβρίου 2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βίκτωρ Κοντονάτσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Φυτιλής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυριακή Θεοδώρου
ΤΑΜΙΑΣ: Γεώργιος Λασκαρίδης
ΜΕΛΗ: Ελένη Δημάκου, Τριαντάφυλλος Σπανός, Γεώργιος Σύρος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει διετή θητεία.