Πρόγραμμα εργασιών Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ, 17 Οκτωβρίου 2008
 Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ : 10:00 – 12:20
1) Ζωή Μαλακασιώτη, Βάσω Ροντήρη, Κώστας Βουζαξάκης, Αιμιλία Καλογιάννη, αρχαιολόγοι
 «Η αρχαιολογική έρευνα της ΙΓ΄ ΕΠΚΑ στη Μαγούλα Ζερέλια»
2) Κωνσταντίνος Βουζαξάκης, αρχαιολόγος
«Ανασκόπηση και νεώτερα δεδομένα για τη Νεολιθική περίοδο στην επαρχία Αλμυρού. Τα πρώτα αποτελέσματα Εντατικής Επιφανειακής Έρευνας γύρω από τους Νεολιθικούς Οικισμούς της Περιοχής»

Διαβάστε περισσότερα