Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια


2021 – 2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη : Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συγγραφέας.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλης Φυτιλής: Δικηγόρος

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος  Μ. Λασκαρίδης: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Βίκτωρ Κοντονάτσιος / Τριαντάφυλλος Σπανός

ΜΕΛΗ

Αγγελούδη Χάιδω: Συνταξιούχος ιδ. υπάλληλος

Τρικαλινός Χρήστος / Τριαντάφυλλος Σπανός: εκπαιδευτικός

Μαρδάκη Χρυσάνθη: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός

2019 -2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βίκτωρ Κοντονάτσιος: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συγγραφέας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ούτα Μαρία: Φιλόλογος

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος  Μ. Λασκαρίδης: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Τριαντάφυλλος Σπανός: Θεολόγος, συγγραφέας

ΜΕΛΗ

Αγγελούδη Χάιδω: Συνταξιούχος ιδ. υπάλληλος

Ζγουλέτα Γιάννα: Αρχαιολόγος

Τσουρνάβα Λιλή: Συνταξιούχος ιατρός.

2014-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βίκτωρ Κ. Κοντονάτσιος: Συγγραφέας, ιστορικός, πρ. πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. Σχολικός Σύμβουλος διδασκάλων,  επιμελητής εκδόσεως του ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρείας και των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φώτιος Ι. Χατζηδημητρίου: Ιατρός Μικροβιολόγος.

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος  Μ. Λασκαρίδης: Εκπαιδευτικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνα Γ. Ζγουλέτα:  Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης .

ΜΕΛΗ

Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη: Αγγλικής Φιλολογίας, Συγγραφέας.

Γεώργιος Στ. Τσολάκης: Δικηγόρος, Συγγραφέας.

Ελένη Χρ. Δημάκου: ΜΑ Ιστορίας

2012-2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη: Αγγλικής Φιλολογίας, Συγγραφέας.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φώτιος Ι. Χατζηδημητρίου: Ιατρός Μικροβιολόγος.

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος  Μ. Λασκαρίδης: Εκπαιδευτικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνα Γ. Ζγουλέτα:  Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης .

ΜΕΛΗ

Βίκτωρ Κ. Κοντονάτσιος: Συγγραφέας, ιστορικός, πρ. πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. Σχολικός Σύμβουλος διδασκάλων,  επιμελητής εκδόσεως του ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρείας και των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών.

Γεώργιος Στ. Τσολάκης: Δικηγόρος, Συγγραφέας.

Τριαντάφυλλος Σπανός: Θεολόγος.