Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

2014-2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βίκτωρ Κ. Κοντονάτσιος: Συγγραφέας, ιστορικός, πρ. πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. Σχολικός Σύμβουλος διδασκάλων,  επιμελητής εκδόσεως του ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρείας και των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φώτιος Ι. Χατζηδημητρίου: Ιατρός Μικροβιολόγος.

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος  Μ. Λασκαρίδης: Εκπαιδευτικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνα Γ. Ζγουλέτα:  Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης .

ΜΕΛΗ

Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη: Αγγλικής Φιλολογίας, Συγγραφέας.

Γεώργιος Στ. Τσολάκης: Δικηγόρος, Συγγραφέας.

Ελένη Χρ. Δημάκου: Πτυχιούχος  Σπουδών στον  Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις των Ιστορικών, Αρχαιολογικών και Ανθρωπολογικών Σπουδών.

2012-2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη: Αγγλικής Φιλολογίας, Συγγραφέας.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φώτιος Ι. Χατζηδημητρίου: Ιατρός Μικροβιολόγος.

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος  Μ. Λασκαρίδης: Εκπαιδευτικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνα Γ. Ζγουλέτα:  Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης .

ΜΕΛΗ

Βίκτωρ Κ. Κοντονάτσιος: Συγγραφέας, ιστορικός, πρ. πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. Σχολικός Σύμβουλος διδασκάλων,  επιμελητής εκδόσεως του ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρείας και των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών.

Γεώργιος Στ. Τσολάκης: Δικηγόρος, Συγγραφέας.

Τριαντάφυλλος Σπανός: Θεολόγος.