Καταστατικό

 

Το καταστατικό

της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «ΟΘΡΥΣ»

katastatiko_0001katastatiko_0002katastatiko_0003katastatiko_0004katastatiko_0005katastatiko_0006katastatiko_0007katastatiko_0008katastatiko_0009katastatiko_0010katastatiko_0011katastatiko_0012katastatiko_0013katastatiko_0014