Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο 2023 – 2025  έχει την ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βίκτωρ Κοντονάτσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Φυτιλής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυριακή Θεοδώρου

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος Λασκαρίδης

ΜΕΛΗ

Ελένη Δημάκου, Τριαντάφυλλος Σπανός, Γεώργιος Σύρος