Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Βίκτωρ Κ. Κοντονάτσιος: Εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ιστορικός, πρ. πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. Σχολικός Σύμβουλος διδασκάλων,  επιμελητής εκδόσεως του ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρείας και των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βίκτωρ Κοντονάτσιος: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συγγραφέας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ούτα Μαρία: Φιλόλογος

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος  Μ. Λασκαρίδης: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Τριαντάφυλλος Σπανός: Θεολόγος, συγγραφέας

ΜΕΛΗ

Αγγελούδη Χάιδω: Συνταξιούχος ιδ. υπάλληλος

Ζγουλέτα Γιάννα: Αρχαιολόγος

Τσουρνάβα Λιλή: Συνταξιούχος ιατρός.