Κατάλογος εκδόσεων της Φιλαρχαίου Εταιρείας «ΟΘΡΥΣ»

Κατάλογος εκδόσεων της Φιλαρχαίου Εταιρείας «ΟΘΡΥΣ» 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΜΥΡΩ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ» (περίοδος Α”)
Τεύχη Α΄ (1899),   Β΄ (1899),   Γ΄ (1900),  Δ΄ (1901),   Ε΄ (1903),    ΣΤ΄ (1906),    Ζ΄ (1911)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ  «ΟΘΡΥΣ» (περίοδος Β΄)
Τεύχη 1 (1997), 2 (1998), 3 (1999), 4 (2000), 5 (2001), 6 (2002), 7 (2003), 8 (2004), 9 (2005), 10 (2006), 11 (2007), 12 (2008), 13 (2009), 14 (2010), 15 (2011), 16 (2012), 17 (2013), 18 (2014), 19 (2015), 20(2016), 21 (2017), 22 (2018), 23 (2019).

Πρακτικά Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών.

 • ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Α΄, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (1993)
 • ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Β΄, τόμοι Α΄ & Β΄, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (1997)
 • ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Γ΄, τόμοι Α΄& Β΄, Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (2007)
 • ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Δ΄, τόμοι Α΄& Β΄, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (2016)
 • ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Ε΄, τόμοι Α΄& Β΄, Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (2018)

Βιβλία – Εκδόσεις του Φιλαρχαίου Εταιρείας.

 • Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος, Η περιοχή του Αλμυρού στην Αρχαία Μυθολογία. Αλμυρός, 2010.
 • Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη-Τσαμανή, Η Μέση Εκπαίδευση στην περιοχή του Αλμυρού. Αλμυρός, 2012.
 • Γεώργιος Στ. Τσολάκης, Οι Καλαμιδαίοι της Μιτζέλας. Αλμυρός, 2012.
 • Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος, Αλμυριώτικοι Ιστοριόμυθοι. Αλμυρός, 2016.
 • Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος, Η περιοχή του Αλμυρού στην Ιστορία. Αλμυρός, 2016
 • Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος, Μνήμη Χαμάκως. Αλμυρός, 2018.
 • Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος, Η ιστορία της περιοχής του Αλμυρού σε δέκα μαθήματα. Αλμυρός, 2019.

 

12134        324132       43214