Πρώην Βιβλιοθήκη της Φιλαρχαίου

 


Πολύτιμο τμήμα της Βιβλιοθήκης της Φιλαρχαίου, αποτελούμενη από παλαιά χειρόγραφα βιβλία, κώδικες κ. ά., δωρήθηκε και φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού μετά τη μετονομασία του τελευταίου σε «Γιαννοπούλειο».