21 νέα βιβλία των εκδόσεων του ιδρύματος της Βουλής για τη βιβλιοθήκη της Φιλαρχαίου.

Το ΔΣ ανακοινώνει με μεγάλη χαρά και τιμή ότι πρόσφατα η  βιβλιοθήκη της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού Όθρυς  εμπλουτίστηκε με 21 νέα βιβλία των εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Τα βιβλία αυτά, προσβάσιμα σε όλους από τη δανειστική βιβλιοθήκη της Εταιρείας, ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν στην καλλιέργεια και τη διάδοση πολιτιστικών αξιών στους κατοίκους του Αλμυρού.

Το ΔΣ οφείλει θερμές ευχαριστίες προς τον βουλευτή Μαγνησίας κύριο Χρήστο Μπουκώρο για τις πολύτιμες ενέργειές του στη διαδικασία απόκτησης τους.