Φιλάρχαιος Εταιρεία

Ιστορικό

Η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς» ιδρύθηκε επίσημα στις 28 Απριλίου 1896.

Σκοπός της ήταν η περισυλλογή, η διάσωση από την καταστροφή και η διαφύλαξη των αρχαιοτήτων της ευρύτερης περιοχής του Αλμυρού. Οι αρχαιότητες που συγκεντρώθηκαν στεγάστηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, που με δικές της σχεδόν αποκλειστικά δαπάνες χτίστηκε στον Αλμυρό.

 Λίγο μετά την ίδρυση της άρχισε να εκδίδει το «Δελτίον της εν Αλμυρώ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της ΟΘΡΥΟΣ» του οποίου εκδόθηκαν επτά συνολικά τεύχη από το 1899-1911.

Χωρίς ουσιαστικά ποτέ να πάψει να υπάρχει και αφού πέρασε κάποιες περιόδους αδράνειας κυρίως λόγω των πολεμικών περιπετειών της χώρας μας, επαναδραστηριοποιήθηκε δυναμικά στα τελευταία 20 χρόνια με κύριο πλέον σκοπό τη μελέτη, τη διάσωση και την καταγραφή της Ιστορίας της ευρύτερης περιοχής του Αλμυρού.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού εκτός από πολλές και ποικίλες άλλες δραστηριότητες επανεκδίδει από το 1997 το Δελτίο της.

Μέσα από την ιστοσελίδα του εταιρείας: www.filarxaiosalmyrou.gr δίνονται πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία νέα, τις εκδηλώσεις και ό,τι άλλο αφορά τη λειτουργία την εταιρείας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη σελίδα επικοινωνίας ή στο email othrys@filarxaiosalmyrou.gr