Το Μίκριον του Αλμυρού

Μίκριον 1,1 Μίκριον2,1 Μεγαλείον 1 Αλμυρός 4,1                                                                  Tο Μίκριον του Αλμυρού

«Το Μίκριον του Αλμυρού» ήταν η πρώτη εφημερίδα, η οποία κυκλοφόρησε στον Αλμυρό. Κυκλοφόρησε το 1906 για έξι μόνο μήνες, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, σε δώδεκα συνολικώς φύλλα.

Κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας του άλλαξε τρεις τίτλους. Το πρώτο και δεύτερο φύλλο είχε τον τίτλο «Το Μίκριον του Αλμυρού», το τρίτο φύλλο «Το Μεγαλείον του Αλμυρού» και από το  τέταρτο μέχρι το δωδέκατο πήρε τον τίτλο «ΑΛΜΥΡΟΣ».

Στα τρία πρώτα φύλλα χρησιμοποίησε και τρεις διαφορετικούς υπότιτλους, οι οποίοι αποτελούν και τρεις παγκόσμιους μοναδικούς τίτλους και παγκόσμια ρεκόρ. Στο πρώτο φύλλο, ήταν «Η Πρωτοτυπωτέρα των Εφημερίδων του Κόσμου», στὸ δεύτερο φύλλο διεκδικούσε να είναι και ήταν «Η Μικροτέρα των Εφημερίδων του Κόσμου», και τον υπαινυκτικό υπότιτλο «Όλων των Εφημερίδων του Κόσμου Έχει την μικροτέραν κυκλοφορίαν», είχε στο  τρίτο φύλλο.

Στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο φύλο είχε τον υπότιτλο «Εφημερίς Εθνική και των  τοπικών συμφερόντων». Στο έβδομο και όγδοο φύλλο ήταν «Εφημερίς πολιτική και φιλολογική εκδιδομένη τρις του μηνός» και από το έννατο μέχρι το δωδέκατο κυκλοφόρησε χωρίς υπότιτλο με μόνο τον τίτλο «ΑΛΜΥΡΟΣ».

«Πρωτοτυπωτέρα των εφημερίδων του κόσμου» ήταν γιατί για λόγους οικονομίας χρησιμοποιούσε συγκεκομμένες λέξεις. Έτσι, π.χ. το «Ο ημ. διευθ. ανεχ. εις Μιντζ. ίνα παραθερίση. Επίσης ο δ. του υ. της Ε.Τ. κ. Παρθ.» σήμαινε «Ο ημέτερος διευθυντὴς ανεχώρησεν είς Μιντζέλαν  ίνα παραθερίση. Επίσης ο διευθυντὴς του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης κ. Παρθενόπουλος».

«Μικροτέρα των εφημερίδων του Κόσμου» ήταν γιατί στο πρώτο της φύλλο είχε διαστάσεις 8,5 χ  11 εκατοστά.