Πρόσκληση Ημερίδας: Νικόλαος Ι. Γιαννόπουλος, 70 χρόνια μετά

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας
την ημερίδα που διοργανώνουμε με θέμα:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
70 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015
ώρα 5:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αλμυρού

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «Όθρυς»