Πρόσκληση για Γενική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «ΟΘΡΥΣ» σας ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί Γενική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση των μελών της, στο Γραφείο της Φιλαρχαίου, Αθηνών τέρμα, στις Εργατικές κατοικίες, απέναντι από το Δασαρχείο. Προσκαλεί όλα τα μέλη, καθώς και όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη, να παρευρεθούν.
Σκοπός της Γενικής αυτής Συνελεύσεως είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εφορευτικής Επιτροπής, δεδομένου ότι λήγει η θητεία του υπάρχοντος Δ.Σ.
Αναλυτικά τα θέματα της Γενικής Συνελεύσεως είναι τα εξής :
1. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2015.
2. Οικονομικός απολογισμός για το ίδιο χρονικό διάστημα.
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση των πεπραγμένων του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Προτάσεις του απερχομένου Δ.Σ. για την επόμενη διετία 2016-2017.
6. Προτάσεις των μελών της Φιλαρχαίου Εταιρείας. Κάθε πρόταση μέλους θα είναι ωφέλιμη για τη χάραξη δυναμικότερης και αποτελεσματικότερης πορείας μέσα στην επόμενη διετία, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό πιθανών παραλείψεων και κενών.
7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη απαρτίας στις 5 μ.μ., η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 5:30 μ.μ. της ίδιας ημέρας.
Παρακαλούνται όλα τα μέλη να παρευρεθούν εγκαίρως ούτως ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία λόγω καθυστέρησης. Η εκδήλωση εκ μέρους των μελών του ενδιαφέροντός τους για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες συνιστάται να γίνει μέχρι την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015, σε οποιοδήποτε μέλος του τωρινού Δ.Σ., για να εξυπηρετηθεί η ανετότερη διεξαγωγή των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα μέχρι και το 2015. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών αλλά και η υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.
Αλμυρός, 10 Δεκεμβρίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο