Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση

Την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η Εκλογο-απολογιστική συνέλευση. Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές είναι (κατά σειράν εκλογής) το εξής:

Τακτικά Μέλη: Βίκτωρ Κοντονάτσιος, Γεώργιος Λασκαρίδης, Γεώργιος Σύρος, Βασίλειος Φυτιλής, Τριαντάφυλλος Σπανός, Ελένη Δημάκου, Κυριακή Θεοδώρου.
Αναπληρωματικά μέλη:  Νικόλαος Κούργιας,  Μαρία-Στέλλα Λεμονή.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
Χρυσούλα Κοντογεωργάκη, Λεωνίδας Αγγελίδης, Δημήτριος Μπίκας.
Ευχόμαστε Καλή, Δημιουργική Θητεία, σε όλους.
Το νέο Δ.Σ. θα συνεδριάσει σύντομα για να συγκροτηθεί σε σώμα.