ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2015

ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΟΘΡΥΣ» –  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015, στις 5 μμ, πραγματοποιήθηκε η Γενική Εκλογο-απολογιστική Συνέλευση των μελών της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού «ΟΘΡΥΣ», στο νέο Γραφείο της Φιλαρχαίου.

Στην αρχή έγινε ο απολογισμός του έργου του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2013-2015 από τον πρόεδρο κ. Βίκτωρα Κοντονάτσιο. Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός για το ίδιο χρονικό διάστημα από τον ταμία κ. Γεώργιο Λασκαρίδη και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα πεπραγμένα εγκρίθηκαν ομοφώνως από τα παρευρισκόμενα μέλη  και ακολούθησαν προτάσεις των μελών του απερχομένου Δ.Σ. για την επόμενη διετία 2016-2017. Ενδιαφέρουσες προτάσεις έγιναν επίσης και από τα μέλη Θεοδώρου Γιάννη, Ζωγράφο Χαράλαμπο, Τσιντσίνη Βιβή, Σπανό Τριαντάφυλλο, Παραλίδου Σοφία, Αγγελίδη Λεωνίδα.

Στο τέλος έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ. Σ.

Για το Δ. Σ. τακτικά μέλη εξελέγησαν, με αλφαβητική σειρά, οι:

Αλαμανιώτης Παναγιώτης, Θεοδώρου Κυριακή, Κοντογεωργάκη Χρυσούλα, Κοντονάτσιος Βίκτωρ, Λασκαρίδης Γεώργιος, Σπανός Τριαντάφυλλος και Τσαμανής Παναγιώτης.

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Δημάκου Ελένη και Ζώη Παρασκευή.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι: Αραμπατζής Παναγιώτης, Μάμαλης Κωνσταντίνος και Μποντός Ταξιάρχης.

 

Την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015, στις 5 μμ, συνήλθαν τα νέα εκλεγέντα μέλη και ομοφώνως συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Υπεύθυνος εκδόσεως και επιμελείας των τευχών των ΔΕΛΤΙΩΝ, καθώς και όλων των εκδόσεων της Φιλαρχαίου: Βίκτωρ Κοντονάτσιος.

Πρόεδρος : Χρυσούλα Κοντογεωργάκη

Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος Σπανός

Γραμματέας: Κυριακή Θεοδώρου

Ταμίας: Γεώργιος Λασκαρίδης

Μέλη: Παναγιώτης Αλαμανιώτης

Παναγιώτης Τσαμανής.

 

Εν συνεχεία το νεοσυγκροτηθέν Δ. Σ. προέβη σε καταμερισμό αρμοδιοτήτων και προγραμματισμό δράσεων για το 2016. Οι αποφάσεις  θα ανακοινωθούν σύντομα με νεώτερο δημοσίευμα.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ