Έκδοση νέου βιβλίου «Αλμυριώτικοι Ιστοριόμυθοι»

Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος

 

Η νέα έκδοση της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού

«Αλμυριώτικοι Ιστοριόμυθοι»

Η ουσιαστική ιστορία ενός μικρού και περιορισμένου τόπου, αν και εντάσσεται αναγκαστικά μέσα στα γενικά πλαίσια της συνολικής εθνικής ιστορίας, συγκροτείται και καθορίζεται κυρίως από τα τοπικά και στην πραγματικότητα εντελώς ασήμαντα μικρογεγονότα, από τις προσωπικές μικροϊστορίες των ανθρώπων του, στις οποίες ασφαλώς ποτέ δεν είναι δυνατόν να πέσει το ισχυρό φως του προβολέα της «μεγάλης» γενικής ιστορίας.

Ο προβολέας της ιστορίας φωτίζει τους πρωταγωνιστές των μεγάλων και σημαντικών γεγονότων, την ιστορία των «Μεγάλων», των ηρώων, παρακολουθώντας την πορεία τους και τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο στην παρασκιά της φωτισμένης και «πανταχόθεν ορατής και ισχυρώς βοώσης επωνύμου ιστορίας» ζουν και δραστηριοποιούνται μεγάλα και ανώνυμα πλήθη ανθρώπων, τα οποία βιώνουν την ουσιαστική πραγματικότητα της ζωής, την απλή καθημερινότητα της «σιγώσης ανωνύμου ιστορίας».

Η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού «Όθρυς», ουσιαστικός θεματοφύλακας της τοπικής πατρογονικής ιστορίας και των ιερών της κειμηλίων επί εκατόν είκοσι τώρα χρόνια τούτου του τόπου, ουσιαστικά από την πρώτη αρχή της νεότερης ιστορίας του από την απελευθέρωσή του κατά το 1881, δεν ήταν δυνατόν παρά να αγκαλιάζει με αγάπη και να ενισχύει, όσο αυτό της επιτρέπουν οι δυνάμεις της, κάθε προσπάθεια να φέρει κάτω από το φως του δικού της μικρού προβολέα, και κάποια περιστατικά αυτής της τοπικής αθορύβου και σιγώσης ανωνύμου ιστορίας.

Στην προσπάθειά της αυτή συμπεριέλαβε στην μέχρι τώρα εκδοτική της δραστηριότητα και το βιβλίο «Αλμυριώτικοι Ιστοριόμυθοι». Η νέα αυτή αυτοτελής έκδοση της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού, μετά τις τρεις μέχρι τώρα αυτοτελείς εκδόσεις της,  περιλαμβάνει είκοσι μικροϊστορίες, πάντοτε, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, τοπικού ενδιαφέροντος.

Πρόκειται για αληθινές ιστορίες κάποιων ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής του Αλμυρού. Είναι ιστορίες ή, μάλλον, μικροεπεισόδια, της ζωής απλών και «καθημερινών»  ανθρώπων, που σήμερα δεν υπάρχουν μεν στη ζωή αλλά ανάμεσά μας ζουν και κινούνται απόγονοί τους. Οι πρωταγωνιστές αλλά και οι συμπρωταγωνιστές των «Αλμυριώτικων Ιστοριόμυθων» είναι άμεσοι «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» παππούδες και προπαππούδες, γιαγιάδες και προγιαγιάδες κάποιων από τους σημερινούς κατοίκους της περιοχής μας.  Και αν κάποιων δεν είναι άμεσοι προπαππούδες και προγιαγιάδες, είναι απολύτως βέβαιο ότι οι δικοί τους άμεσοι προπαππούδες και προγιαγιάδες γνώρισαν, συνέζησαν και επικοινώνησαν με τους πρωταγωνιστές και συμπρωταγωνιστές των «Αλμυριώτικων Ιστοριόμυθων».

Οι «Αλμυριώτικοι Ιστοριόμυθοι» επομένως απηχούν ένα μικρό μεν και ασήμαντο μέρος του παρελθόντος, αλλά ένα μικρό μέρος του δικού μας άμεσου παρελθόντος. Και είναι αυτό το δικό μας άμεσο παρελθόν είναι πραγματικό και ιστορικό αλλά ταυτόχρονα εμπεριέχει «εν δυνάμει» και ισχυρή δυνατότητα «παραμυθίας» με την έννοια της ενίσχυσης και της επιβεβαίωσης της υπάρχουσας μέσα μας αριστοτελικής «εντελέχειας», με την έννοια της ενίσχυσης της πίστης μας ότι μπορεί τούτος ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίστηκαν «ιστοριόμυθοι». Ίσως έπρεπε να ονομασθούν «ιστοριοπαραμυθιόμυθοι», εάν η σύγχρονη πτώχευση του εννοιολογικού  περιεχομένου κάποιων λέξεων δεν οδηγούσε στην απόσβεση της λέξης «παραμυθία» και στην κυριαρχία της λέξης «παραμύθι» και την φράση «αυτό είναι παραμύθι».

Κάτω από τέτοιες σκέψεις και προσανατολισμούς δόθηκε στη νέα έκδοση της Φιλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού ο τίτλος «Αλμυριώτικοι Ιστοριόμυθοι».

Για την επίσημη παρουσίαση η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού οργανώνει την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016, στις 7 μμ., ειδική εκδήλωση  την οποία ασφαλώς περιμένει να αγκαλιάσουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής μας με στοργή και ενδιαφέρον.