Συνέδρια

Η Φιλάρχαιος Εταιρεία συνέβαλε στην πραγματοποίηση του Α΄ και Β΄ επιστημονικού ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ το 1991 (31/8 – 1/9/1991) και το 1995 (3 -4/6/1995), που διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία από το Δήμο Αλμυρού και έχει συνδιοργανώσει με το Δήμο Αλμυρού το Γ΄ το 2000 (13-14-15/10/2000) και το Δ΄ Συνέδριο το 2008 (17-18-19/10/2008). Το 2016 (14-15-16/10/2016) συνδιοργανώνεται με το Δήμο Αλμυρού το Ε΄ Συνέδριο.
Την αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια της εκδόσεως των Πρακτικών των Συνεδρίων αυτών αναλαμβάνει η Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού.

Πρακτικά Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών
ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Α΄, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (1993)
ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Β΄, τόμοι Α΄ & Β΄, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (1997)
ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Γ΄, τόμοι Α΄& Β΄, Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (2007)
ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Δ΄, τόμοι Α΄& Β΄, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (2016)