Κατάλογος εκδόσεων της Φιλαρχαίου Εταιρείας «ΟΘΡΥΣ»

Κατάλογος εκδόσεων της Φιλαρχαίου Εταιρείας «ΟΘΡΥΣ» 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΛΜΥΡΩ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ»
Τεύχη Α΄ (1899), Β΄ (1899), Γ΄ (1900), Δ΄ (1901), Ε΄ (1903), ΣΤ΄ (1906), Ζ΄ (1911)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΧΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΟΘΡΥΣ (περίοδος Β΄)
Τεύχη 1 (1997), 2 (1998), 3 (1999), 4 (2000), 5 (2001), 6 (2002), 7 (2003), 8 (2004), 9 (2005), 10 (2006), 11 (2007), 12 (2008), 13 (2009), 14 (2010), 15 (2011), 16 (2012), 17 (2013), 18 (2014), 19 (2015), 20(2016).

Πρακτικά Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών

-ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Α΄, Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (1993)
-ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Β΄, τόμοι Α΄ & Β΄, Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (1997)
-ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Γ΄, τόμοι Α΄& Β΄, Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (2007)
-ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Δ΄, τόμοι Α΄& Β΄, Πρακτικά Δ΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (2016)
-ΑΧΑΙΟΦΘΙΩΤΙΚΑ Ε΄, Πρακτικά Ε΄ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών (υπό έκδοση)

Βιβλία – Εκδόσεις του Φιλαρχαίου Εταιρείας
-Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος, Η περιοχή του Αλμυρού στην Αρχαία Μυθολογία, Αλμυρός 2010.
-Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη-Τσαμανή, Η Μέση Εκπαίδευση στην περιοχή του Αλμυρού, Αλμυρός 2012.
-Γεώργιος Στ. Τσολάκης, Οι Καλαμιδαίοι της Μιτζέλας, Αλμυρός 2012.                                                                                                            -Βίκτωρ Κων. Κοντονάτσιος, Αλμυριώτικοι Ιστοριόμυθοι, Αλμυρός 2016.

 

12134        324132       43214