Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Βίκτωρ Κ. Κοντονάτσιος: Εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ιστορικός, πρ. πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. Σχολικός Σύμβουλος διδασκάλων,  επιμελητής εκδόσεως του ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρείας και των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρυσούλα Δ. Κοντογεωργάκη: Αγγλικής Φιλολογίας, συγγραφέας.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τριαντάφυλλος Σπανός: Θεολόγος, συγγραφέας.

ΤΑΜΙΑΣ

Γεώργιος  Μ. Λασκαρίδης: Εκπαιδευτικός.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Κυριακή Θεοδώρου:  Φιλόλογος.

ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Αλαμανιώτης: Θεολόγος.

Παναγιώτης Θ. Τσαμανής: Πολιτικός Μηχανικός.